603 313 969

psychologieostrava@gmail.com

Na Hradbách 4/495

Ostrava, 702 00

PROVÁDÍME

Psychologickou vývojovou diagnostiku dětí od věku 3 let
Neuropsychologická vyšetření kognitivních funkcí
Psychologickou diagnostiku osobnosti
Psychologická vyšetření pro posudkové účely OSSZ a posudkové komise MPSV ČR

NEPROVÁDÍME

Dopravně psychologická vyšetření.
Vyšetření pro zjištění psychické způsobilosti pro držení zbraně.
Neprovádíme vyšetření k rozvodům a soudům o svěření dítěte do péče.
Nemůžeme vyšetřovat záležitosti, které nesouvisí s poskytováním
zdravotní péče, typickým příkladem je situace, když „dítě nechce
chodit k otci/ k matce“.
Nemůžeme se zabývat  prokazováním fungování či nefungováním střídavé
nebo jiné péče u dětí.