603 313 969

infopsychologieostrava@gmail.com

Na Hradbách 4/495

Ostrava, 702 00

Psychologické centrum Ostrava s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru klinická psychologie a psychoterapie. Péči poskytujeme dětem od 3 let věku, dospívajícím i dospělým. Akreditované zařízení MZ ČR pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání v oborech PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE a PSYCHOTERAPIE. Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami 205, 213, 111, 211, 207, 201. Péče o tyto pojištěnce je bezplatná.

Poskytovaná zdravotní péče

Psychologická diagnostika
Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika je proces sběru informací, který umožňuje psychologům lépe porozumět mentálním procesům, chování a emocím člověka a usnadňuje tak vytváření individuálních terapeutických plánů.

individuální psychologie
Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je terapeutický proces, který umožňuje klientovi získat hlubší vhled do svých emocí, myšlenek a chování a pomáhá mu překonat obtíže a dosáhnout osobního růstu a změn.

fam
Rodinná psychoterapie

Rodinná psychoterapie se zaměřuje na komunikaci, interakce a vztahy mezi členy rodiny a pomáhá jim řešit konflikty, zlepšovat porozumění a podporovat pozitivní změny v chování a vztazích.

Krizová intervence
Krizová intervence

Krizová intervence je krátkodobá a cílená podpora poskytovaná v akutních situacích, která pomáhá jedincům nebo skupinám zvládnout stres, trauma nebo krizovou situaci a obnovit jejich psychickou pohodu.

Náš tým

PhDr. Petr Štěpaník

Absolvoval jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v
Olomouci. Komplexní psychoterapeutický výcvik mám v daseinsanalytické
psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Dále se
vzdělávám v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové.
Supervizní výcvik mám ukončený od roku 2014.
Pracuji jako klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor v
Psychologickém centru Ostrava s.r.o. Složil jsem atestační zkoušky z
oborů klinická psychologie a psychoterapie. Jsem rovněž jmenován
soudním znalcem Ministerstva spravedlnosti pro obor klinická
psychologie. Od roku 2009 se podílím jako člen lektorského týmu
Inspirace z.s., na výcviku budoucích psychoterapeutů pro oblast
zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Jsem členem Asociace
klinických psychologů ČR a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Mgr. Bernadeta Tomanová

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě jsem se věnovala práci s dětmi jako instruktorka letních táborů a různých víkendových aktivit. Během studia jsem absolvovala praxe v několika psychiatrických zařízeních a působila jsem jako dobrovolník v organizaci Maltézská pomoc. Své první pracovní zkušenosti, především z oblasti neuropsychologie, jsem získala při práci v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Jsem zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii. Absolvovala jsem kompletní kurz krizové intervence (D-centrum Liberec) a jsem frekventantkou základního kurzu Rorschachovy metody v Brně.

Mgr. Alena Konečná

Absolvovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích jsem pracovala téměř 7 let na pozici psychologa ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a žáky s mentálním postižením v Ostravě. Věnovala jsem se také terapiím pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Vzdělávala jsem pedagogy v trauma respektujícím přístupu. Absolvovala jsem kompletní kurz krizové intervence (D-centrum Liberec), výcvik v Terapii hrou (Inštitút terapie hrou, Bratislava), výcvik ve Vztahové psychoterapii dětí a adolescentů (IPDAR, Praha) a výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (Attachmentové centrum ATTA, Praha). Jsem supervizorkou v Terapii hrou. Aktuálně jsem zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii a vzdělávám se v základním kurzu Rorschachovy metody v Olomouci.

Kontakt

Kontaktujte nás prostřednictví níže přiloženého telefonu nebo emailu.
Při návštěvě ordinace prosím zvoňte na zvonek číslo 4.

603 313 969

infopsychologieostrava@gmail.com

Hradbách 4/495

Ostrava, 702 00