603 313 969

psychologieostrava@gmail.com

Na Hradbách 4/495

Ostrava, 702 00

Zdroje pro péči o vlastní psychické zdraví

Níže uvádíme důležité odkazy a zajímavé zdroje, na kterých je možné nalézt odbornou psychologickou pomoc, poradenství, kvalitní články nebo publikace o psychologii nebo materiály pro práci s psychickými problémy svépomocí. Poskytnuté zdroje se budeme snažit aktivně rozšiřovat, abychom našim klientům kromě terapie u nás nabídli další možnosti, jak zlepšit své mentální zdraví a životní spokojenost.


Krizová pomoc:

Psychiatrická pohotovost FN Ostrava – v případě, že u dosud psychicky zdravého člověka nebo již psychiatricky léčeného pacienta dojde k prudkému zhoršení zdravotního stavu, jehož řešení nesnese odkladu, protože by mohlo dojít v řádu hodin k závažnému poškození pacienta či jeho okolí (hrozí sebevražda, úraz pacienta s ohledem na jeho zmatené jednání, napadení jiné osoby apod.) je možné vyhledat ošetření v pohotovostní psychiatrické ambulanci Fakultní nemocnice Ostrava. Tato pohotovostní ambulance je od 1.8.2021 dostupná nonstop. V pracovních dnech a standardní pracovní době je důrazně doporučena návštěva se zprávou a vyjádřením praktického lékaře, v mimopracovní době je možné se do ní dostavit i bez doporučení.

Projekt Nevypusť duši: Projekt zaměřený na rozšiřování povědomí o psychických problémech. Na webových stránkách je možno nalézt velké množství edukativních infografik a také seznam zařízení, která poskytují psychologickou péči

Krizové Centrum Ostrava: Okamžitá psychosociální a psychoterapeutická pomoc bezplatně a nepřetržitě při akutních stavech

Linka první psychické pomoci: Psychologické poradenství přes telefon 116 123

Linka důvěry Ostrava: Linka důvěry pod záštitou Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, v provozu nepřetržitě +420 737 267 939

Projekt NEPANIKAŘ: Projekt stojící za vývojem aplikace Nepanikař, která je doplňkovou metodou pro zvládnutí psychických obtíží