603 313 969

psychologieostrava@gmail.com

Na Hradbách 4/495

Ostrava, 702 00

Než zavoláte nebo napíšete email:

1. Připravte si prosím, pokud máte, žádanku od lékaře, která je nutná ke každému vyšetření, abyste mohli přečíst či napsat asistentovi, co lékař/lékařka požaduje. Je nutné u objednání sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni.

2. SMS zprávy neposílejte – nebude na ně reagováno.

3. Naši psychologové se věnují pacientům a lze se s nimi spojit nejlépe prostřednictvím asistenta nebi napsáním emailu.

4. Na vyšetření se musí objednat dospělý pacient sám, pokud mu to zdravotní stav umožňuje a nejde-li o diagnózu, která tuto možnost vylučuje, nebo kde je nutný doprovod (typicky demence, psychózy, těžké neurologické diagnózy, retardace, tam, kde je pacient omezen ke způsobilosti k právním úkonům atp.). Ordinace sídlí ve druhém patře bez výtahu, a není tudíž bezbariérová.

5. Na vyšetření pacienta mladšího 18 let je nutné objednání od zákonného zástupce, což je obvykle matka nebo otec, není-li dítě svěřeno do péče jiné osoby nebo ústavu. Na vyšetření nezletilého pacienta je nutné je přijít alespoň s jedním zákonným zástupcem. Je-li dítě ve STŘÍDAVÉ PÉČI obou rodičů nebo jde o situaci rozvedené rodiny, kde jeden z rodičů může se zdravotní péči v našem zdravotnickém zařízení nesouhlasit, je nutné, aby na první vyšetření, kdy se podepisuje Souhlas s vyšetřením a odebírá anamnéza, přišli OBA RODIČE. Je to nutná podmínka k vyšetření dítěte.